Welkom bij TC DE TRAPPERS

 

JAARLIJKSE FEESTAVOND

WANNEER:

31 MAART om 18.00 uur

WAT:

uurtje BOWLEN en daarna een ETENtje

WAAR:

Bowlingcentrum Goes

PRAKTISCH:

Dit alles kost € 20 pp!

Opgave voor 1 maart bij Arthur Kievit per mail, aakievit@zeelandnet.nl

Bij opgave tegelijk het verschuldigde bedrag overmaken naar de penningmeester ovv Feestavond. Rek nr NL23RABO00333621344, tnv TC de Trappers