*Noodoproep

Wegens aftreden van de secretaris zijn we op zoek naar een bestuurslid!
Kandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.