*Barbeque

Op 25 augustus zijn wij door de eigenaren van ""t Spulletje" uitgenodigd voor een BBQ. Aanvang 18.00 uur.
De BBQ is gratis voor leden en hun partner. Het eerste drankje is van de club.
De rest van de drankjes is voor eigen rekening.
We rekenen op een grote opkomst!
Opgave bij Arthur voor 16 augustus 

aakievit@zeelandnet.nl