Welkom bij TC DE TRAPPERS

Beste leden,

We ontmoeten elkander niet zo veel in Coronatijd. We hopen dat iedereen tot nu toe gezond is gebleven.
Begin februari kunnen jullie weer een nieuwsbrief tegemoet zien.
Het bestuur gaat half februari vergaderen via de computer.
Hebben jullie nieuws ivm lief en leed geef het door! Of willen jullie iets melden voor de vergadering geef het door aan onze secretaris Marco.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Nel