Bestuur

VOORZITTER:
Vacant
 
Interim voorzitter:
Nel Jakobsen
Roelshoekweg 26
4413 NG  Krabbendijke
0113-502107
Taken:
 leiding bestuursvergaderingen, leden- en bijzondere ledenvergaderingen.
 Contactpersoon overheden en instanties.
 PR activiteiten, (intern en extern).
 Keuze en bestellingen clubkleding (taak gehele bestuur).
 Commissaris “lief en leed”binnen de vereniging.
 Commissaris Sponsoring.
 Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk
 
Penningmeester:
Frans Sinke      
Langeville 41     
4401 GI Yerseke     
tel: 06-51262978    
fsinke@hetnet.nl 
Taken:

 Administratief overzichtelijk boekhouden van alle inkomsten en uitgaven.
 Innen contributie leden en afdracht contributie NTFU en beheer gelden.
 Controle en betalingen declaraties en (overige) rekeningen.
 Beleggen van gelden t.n.v. vereniging, voor zover niet nodig voor lopende zaken.
 Opstellen jaaroverzicht, saldi en begrotingen en eventuele balans.
 Zorgdragen dat zijn financiele administratie tenminste veertien dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering
 afgesloten is en ter controle door de kascommissie gereed is.
 
 
SECRETARIS:
Hans Lindhout
Zwanenburg 5
4472 BG  's-Heer Hendrikskinderen
h.lindhout@pontes.nl
Taken:
 Agenda en notuleren bestuursvergaderingen, leden- en bijzondere ledenvergaderingen.
 Vice-voorzitter (eventuele waarneming taken 1 t/m 3 van voorzitter)
 Verantwoordelijk voor de noodzakelijke verenigingscorrespondentie. 
 Beoordeling van en distributie van officiele post onder bestuur en leden.
 Aanmeldadres nieuwe leden, introductie binnen de vereniging en vertrekken van informatie aan nieuwe leden (financieel, kleding, contactgegevens).
 Administratief contactpersoon NTFU, landelijk en district.
 Vertegenwoordiging naar NTFU, landelijk en district (2e persoon).
 Administratie ledenbestand, aan- en afmeldingen, adressenbestand etc
 Actualiseren ledenlijst
 Inzichtelijk bijhouden actueel verenigingsarchief.
 
LID:
Arthur Kievit 
Marconistraat 34
4416 De Kruiningen
Tel: 0113-­‐383838 
Taken:
 Commissaris Evenementen (voorzitter werkgroep).
 Commissaris Tourritten (voorzitter Rittencommissie).
 Commissaris Organisatie, aankoop en verdeling clubkleding.
 Commissaris Trainingen en Competitie.
   
 
Mailadres T.C. DE TRAPPERS;  info@tcdetrappers.nl
 

rekeningnummer NL23RABO0333621344