Veiligheidsregels

 
T.C. DE TRAPPERS
 
Krabbendijke Opgericht 1 april 1976
 
Versie april 2012
 
VEILIGHEID EN AFSPRAKEN RIJDEN IN GROEPEN
 
Het Huishoudelijk Reglement heeft een artikel ‘Veiligheid’:
 
 
 
Artikel 14: Veiligheidsregels en Verkeersregels
 
1. Leden die deelnemen aan een trimoefening of trimtocht in verenigingsverband zijn verplicht zich strikt te houden aan de geldende verkeersregels ter plaatse.
 
2. Tijdens een trimoefening of trimtocht in verenigingsverband zijn de leden verplicht om een C.E gekeurde helm voor fietsgebruik te dragen.
 
3. Het verdient aanbeveling om regelmatig een medische sportkeuring te ondergaan. Er zijn diverse mogelijkheden van sportkeuring, hetzij via een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) of een individuele sportarts.
 
4. Het bestuur stelt veiligheidsregels vast. Het bestuur zorgt, met enige regelmaat, voor publicatie en verzending van deze regels aan de leden, via de verenigingssite en/of de post, dit ter kennisname en ter aanvulling van de verenigingsinfo.
 
5. Ieder lid wordt geacht de veiligheidsregels te kennen en deze in de praktijk te brengen.
 
 
 
Veiligheidsregels, waar naar verwezen wordt in Artikel 14 lid 4, volgen hieronder:
 
• Het verkeersreglement dient in alle gevallen gerespecteerd en nageleefd te worden.
 
• Waarschuwen door kreten en signalen voor hindernissen (stenen, takken, plassen, paaltjes, kuilen etc.) en voor tegenliggers (auto’s, brommers, fietsers etc). (zie onderstaande kreten)
 
• Ruim van tevoren richting aangeven als er een bocht in aantocht is of het ‘halt’ signaal geven als er gestopt moet worden.
 
• Na een bocht de snelheid slechts langzaam weer opvoeren en achterom kijken of iedereen weer is aangesloten.
 
• De snelheid matigen bij een passage van een bebouwde kom.
 
• Met een handgebaar aangeven als men aan kop wil worden afgelost. Dus niet plotseling wegzwenken naar de zijkant van de weg.
 
• Bij oversteken van kruisingen moeten de vóórrijders wachten op die mogelijkheid, zodat de totale groep als één geheel kan oversteken.
 
• Vóórrijders moeten dus denken in het belang van de totale groep, waarbij factoren als: Weer, afgelegde afstand en inschatting van vermoeidheid van deelnemers een erg belangrijke rol spelen.
 
 
 
Ook kennen we een aantal waarschuwingskreten die het waard zijn om nog eens te herhalen:
 
Hard roepen van de kreet "Achter", als er een auto aan een inhaalmanoeuvre begint is erg belangrijk, zodat de gehele groep weet wat er van achteren aankomt. Iedereen moet verder de kreten kennen die binnen de NTFU tijdens het fietsen gehanteerd worden. Het gaat hierbij om de kreten: Tegen – Voor – Achter – Ritsen – Paaltje – Dimmen – Stop – Lek.
 
Liever teveel geroepen of gewaarschuwd, dan één keer te weinig.
 
Aan bovenstaande instructies worden een aantal maatregelingen toegevoegd die vooral noodzakelijk zijn voor de grotere groepen rijders zoals de 30 en 28 Groep:
 
• Van nature zijn er enkele ‘wegcaptains’ dat weet ieder die enkele keren heeft meegereden. Respecteer hun opmerkingen / aanwijzingen.
 
• Maar….iedereen heeft de ‘pet’ op als het gaat om zorg dragen voor een veilig verloop van de rit.
 
• Aflossingen aan de kop dienen ten laatste na ca. 5 kilometer plaats te vinden. Ook anderen rijden graag eens op kop.
 
• Aflossingen, na handsignaal, gebeuren als volgt: De rechter voorrijder laat zich afzakken naar de 2e plaats. De linker voorrijder gaat naar rechts, de fietser op de 2e plaats links schuift door naar de koppositie links.
 
• Het jaargemiddelde ligt op ca. 30/28 km/uur. Dit is een acceptabel gemiddelde gebleken als er gelijkmatig gefietst wordt. Daartoe dienen de instructies die hierboven genoemd zijn.
 
• We spreken elkaar aan op afwijkend gedrag, maar wel graag met in achtneming van de fatsoensregels.
 
Het bestuur van T.C. DE TRAPPERS
 
April 2012