*Feestavond 9 maart

Dit jaar houden we de feestavond op 9 maart in Hotel Smits te Wemeldinge.
Wilhelminastraat 90.
We hebben de Vlaamse volksspelen gereserveerd en daarna schuiven we aan tafel voor een warm en koud buffet.
Eigen bijdrage is € 15 pp. Tegelijk met opgave betalen aub.
rek.nr. NL23RABO0333621344 ovv feestavond

Aanwezig om 17.30 uur.
Om 18.00 uur beginnen we met de spelletjes.

Opgave bij Arthur:  aakievit@zeelandnet.nl.
Uiterlijk 1 maart