*ALV

Beste leden,

 

Zoals jullie weten hebben wij in verband met het Coronavirus de ALV moeten afgelasten.
In onze statuten staat niets beschreven over onvoorziene gevallen (artikel 19)
Een ALV moet binnen 6 maanden na het afsluitende jaar worden gehouden. (Volgens de wet) Omdat samenkomsten nog tot 1 september niet kunnen worden gehouden, is er deze week een spoedwet aangenomen voor deze uitzonderlijke omstandigheden.
De spoedwet vervalt op 1 september 2020, maar er is een mogelijkheid opgenomen deze telkens met twee maanden te verlengen.
In deze situatie (artikel 8 lid 2 Boek2 burgerlijk wetboek) staat, Dat krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen, of besluiten geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Jullie kunnen dit ook allemaal lezen bij de NTFU.

Namens het bestuur Nel Jakobsen (interim-voorzitter)