>Dankwoord

Beste leden,

Jullie hebben Frans Sinke zijn bedankje vast wel gelezen.
We namen op de ALV afscheid van Frans na 10 jaar in het bestuur.
Een extra jaar vanwege Corona omdat de ALV niet werd gehouden.
Frans nogmaals dank voor de jaren. Het was prettig samenwerken met jou.
Leo Goeree is inmiddels tot ons bestuur toegetreden.
Na onze eerste bestuursvergadering zullen de aanpassingen op de site worden aangepast.
Jeannet Kievit moet dit aanpassen.
Ook willen we haar bedanken voor haar inzet van het afgelopen jaar!
En Adrie Moelker voor het bijhouden van de wintercompetitie !

Namens het bestuur Nel